Veelgestelde vragen over btw

In welk land ga je verkopen?

Hoe btw werkt, hoe je een btw-nummer aanvraagt en welk btw-tarief je moet rekenen verschilt per land. Vertel ons in welk land je wilt gaan verkopen, zodat we je kunnen helpen met antwoorden op de meest gestelde vragen die relevant zijn voor jouw bedrijf.

Btw in de EU

Wat is btw en hoe werkt het?

Btw in Duitsland

Hoe werkt de Duitse btw?

Btw in Frankrijk

Hoe wordt btw berekend en teruggevraagd in Frankrijk?

Btw in Italië

Hoe wordt btw in Italië berekend en teruggevraagd?

Btw in Spanje

Hoe wordt btw in Spanje berekend en teruggevraagd?

Btw in Nederland

Hoe wordt btw in Nederland berekend en teruggevraagd?

Wat is btw?

Btw is een belasting op consumentenuitgaven. Deze belasting wordt geïnd op zakelijke transacties en geïmporteerde en geëxporteerde goederen tussen EU-landen.

Wat zijn de gevolgen als je je niet houdt aan de verplichting om je voor de Belasting over toegevoegde waarde (btw) te registreren in de EU?

Alle EU-lidstaten hebben een btw-systeem. Als je je niet houdt aan de verplichtingen voor btw-registratie binnen de EU kan dit ernstige gevolgen hebben:
 • Normaal gesproken moet je de btw betalen die je aan de betreffende (EU-)belastingdienst had moeten afdragen, plus rente over de btw vanaf de datum waarop je deze had moeten betalen. Dit is meestal de datum waarop je een btw-nummer had moeten aanvragen, btw had moeten berekenen over je verkoop en btw-aangifte had moeten doen (ook al heb je in die periode geen btw berekend).
 • Als de belastingdienst erachter komt dat je geen btw-nummer hebt aangevraagd terwijl je dat wel had moeten doen, moet je waarschijnlijk een boete betalen. De hoogte van de boete hangt meestal af van het bedrag aan btw dat je nog moet betalen en de periode waarin je je niet aan de btw-verplichtingen hebt gehouden. Boetes voor te late registratie zijn meestal een percentage op basis van de btw die je had moeten afdragen aan de belastingdienst. De manier waarop de boete wordt berekend, verschilt per lidstaat. In het Verenigd Koninkrijk worden de boetes bijvoorbeeld berekend op basis van de tijd die is verlopen sinds het moment dat je een btw-nummer had moeten aanvragen en variëren ze van 5% tot 15% van de hoeveelheid btw die je nog moet betalen. 
 • Als Amazon een bevestiging ontvangt dat je je niet aan de verplichting hebt gehouden om een btw-nummer aan te vragen, verwijderen we je van de Amazon-website en kun je je niet opnieuw aanmelden totdat je kunt aantonen dat je aan de btw-verplichtingen voldoet en dit is bevestigd door de betreffende belastingdienst. Klik hier voor meer informatie.
Op deze website vind je nuttige informatie die je kan helpen te bepalen welke verplichtingen je hebt met betrekking tot btw. Deze informatie is echter niet volledig en niet bedoeld als belastingadvies. Als je niet zeker weet wat je verplichtingen zijn, adviseren we je contact op te nemen met de betreffende belastingdienst of met een onafhankelijke belastingadviseur.

Hoe wordt btw berekend en teruggevraagd?

Om btw te kunnen berekenen moet je een btw-nummer aanvragen.

Eenmaal ingeschreven ben je gebonden aan de btw-regels die van toepassing zijn in het land waarin je geregistreerd bent. Dit betekent normaal gesproken dat je (indien van toepassing) btw moet berekenen op je verkopen en deze btw moet vermelden op een btw-conforme factuur (raadpleeg je belastingadviseur voor specifiek advies ten aanzien van de factureringseisen).

Het btw-bedrag dat aan een lokale belastingdienst verschuldigd is, dat wil zeggen dat in rekening is gebracht aan je klanten, kan worden verrekend met de btw die op je zakelijke aankopen/kosten wordt geheven (raadpleeg een belastingadviseur over welke kosten verhaald kunnen worden). Wanneer er bijvoorbeeld Britse btw in rekening is gebracht op een aankoop, waaronder btw bij invoer, dan kun je deze btw verrekenen met de btw die je verschuldigd bent op je Britse verkopen in een Britse btw-aangifte.

Het bedrag van de aan de belastingdienst verschuldigde btw is de nettowaarde van je Britse uitgaande btw verminderd met het bedrag van de Britse voorbelasting die terugvorderbaar is.

Houd er rekening mee dat je de btw-rapportage- en factureringseisen in elk land waar je je registreert moet controleren. Hoewel deze vereisten vergelijkbaar zijn, kunnen er belangrijke verschillen zijn.

Wat zijn de btw-tarieven?

GEU-wetgeving schrijft alleen voor dat het standaard btw-tarief minimaal 15% en het verlaagde btw-tarief minimaal 5% moet zijn. Dit betekent in de praktijk dat de daadwerkelijke tarieven verschillen per EU-land en per soort product. Bovendien hebben bepaalde EU-landen speciale regels voor bepaalde gebieden.

De meest betrouwbare informatie over de huidige btw-tarieven voor een bepaald product in een specifiek EU-land is de belastingdienst in dat land. Het is mogelijk dat je een belastingadviseur moet inschakelen om je te helpen bepalen welk btw-tarief je moet toepassen.

Hoe vraag je een btw-nummer aan in meerdere landen?

Als je goederen in meerdere EU-landen opslaat, vervoert of verkoopt, kan het zijn dat je je in meerdere landen moet registeren voor btw. Als dit het geval is, kan het ook zijn dat je in meer dan een land btw-aangifte moet doen.

De verplichting om je in meerdere landen te registreren voor btw is complex en we adviseren je om advies te vragen aan een belastingadviseur, vooral als je goederen opslaat in meerdere landen of goederen op afstand verkoopt.

Hoe schrijf ik een btw-factuur voor de EU uit?

In veel Europese landen verwachten klanten een btw-factuur. Het land waarvandaan je de goederen verstuurt en het land waar de klant woont kunnen beide btw-wetgeving hebben die het afgeven van een btw-factuur verplicht stelt en klanten verwachten vaak meer dan wettelijk verplicht is. In Duitsland en Italië eisen klanten bijvoorbeeld een factuur voor goederen van grote waarde.

Wat zijn de algemene stappen om een btw-nummer aan te vragen in de EU?

Als je producten verkoopt in de EU, is het mogelijk dat je hierover btw moet berekenen. In dat geval moet je een btw-nummer aanvragen, btw-aangifte doen en de btw die je van je klanten hebt geïnd afdragen aan de belastingdienst.

In veel EU-landen kun je je op de website van de lokale belastingdienst online aanmelden. De meeste van deze websites bieden informatie over btw in het Engels. De website heeft meestal een online formulier of een PDF-formulier dat je kunt downloaden en per post kunt opsturen. Als er geen mogelijkheid is om je online aan te melden, kun je opzoeken hoe je een btw-nummer moet aanvragen. Nadat je je aanvraag hebt ingediend, kan het zijn dat je formulieren krijgt toegestuurd die je moet ondertekenen en per post moet terugsturen.

Als je je aanmeldt voor btw, kan het zijn dat je aan bepaalde verplichtingen moet voldoen, zoals het doen van btw-aangifte en het afgeven van btw-facturen.

Hoe wordt btw in Nederland berekend en teruggevraagd?

Om btw in rekening te brengen moet je eerst geregistreerd zijn voor btw en een btw-nummer hebben (zie de paragraaf hieronder over verplichtingen ten aanzien van btw-registratie). Eenmaal ingeschreven ben je gebonden aan de btw-regels die van toepassing zijn in het land waarin je geregistreerd bent. Dit betekent normaal gesproken dat je (indien van toepassing) btw moet berekenen op je verkopen en deze btw moet vermelden op een btw-conforme factuur (raadpleeg je belastingadviseur voor specifiek advies ten aanzien van de factureringseisen).

Het btw-bedrag dat aan een lokale belastingdienst verschuldigd is, dat wil zeggen dat in rekening is gebracht aan je klanten, kan worden verrekend met de btw die op je zakelijke aankopen/kosten wordt geheven (raadpleeg een belastingadviseur over welke kosten er btw verhaald kan worden). Wanneer er bijvoorbeeld Nederlandse btw in rekening is gebracht op een aankoop, waaronder btw bij invoer, dan kun je deze btw verrekenen met de btw die je verschuldigd bent op je Nederlandse verkopen in een Nederlandse btw-aangifte. Het bedrag van de aan de belastingdienst verschuldigde btw is de nettowaarde van je Nederlandse uitgaande btw (verkopen) verminderd met het bedrag van de Nederlandse voorbelasting (aankopen) dat terugvorderbaar is.

Houd er rekening mee dat je de btw-rapportage- en factureringseisen in elk land waar je je registreert moet controleren. Hoewel deze vereisten vergelijkbaar zijn, kunnen er belangrijke verschillen zijn. Raadpleeg de paragraaf hieronder over btw-facturen.

Hoe verstrek ik een btw-factuur conform de Nederlandse regels?

Als je een Nederlandse btw-factuur moet verstrekken, moeten daar minimaal de volgende gegevens op worden vermeld:
 • naam en adres van de leverancier;
 • naam en adres van de ontvanger van de levering;
 • uitgiftedatum van de factuur;
 • factuurnummer (opvolgende nummering);
 • btw-nummer van de leverancier
 • btw-nummer van de klant, voor zover deze laatste btw-plichtig is (dit is een vereiste voor grensoverschrijdende B2B-leveringen van goederen/diensten en voor binnenlandse verkopen in Nederland, waarvoor de klant de verschuldigde Nederlandse btw moet voldoen);
 • aantal en eenheidsprijs van de geleverde goederen/diensten en toepasselijk btw-tarief voor elk van deze goederen/diensten;
 • handelsomschrijving van de geleverde goederen of diensten;
 • datum (ten minste de kalendermaand) van de levering en ontvangstdatum van vooruitbetalingen (indien bekend);
 • de vergoeding (bedrag exclusief btw), onderverdeeld in normale en verlaagde tarieven en vrijgestelde leveringen;
 • korting (indien vooraf overeengekomen); en
 • het btw-bedrag met het btw-tarief dat van toepassing is, indien een vrijstelling van toepassing is, een vermelding dat de vergoeding is vrijgesteld (bijvoorbeeld bij intracommunautaire leveringen of leveringen van goederen die bestemd zijn voor de uitvoer).

Wanneer breng ik btw in rekening op mijn factuur aan Nederlandse klanten?

Als je btw geregistreerd bent en goederen verkoopt in Nederland, ben je verplicht om Nederlandse btw in rekening te brengen bij je klanten (zie de paragraaf hieronder over welke btw-tarieven je mogelijk in rekening moet brengen). Dit wordt ook wel je uitgaande btw genoemd.

Als je verkoopt aan een B2B-klant in Nederland, moet je een btw-conforme factuur verstrekken (zie de paragraaf hierboven voor meer informatie over btw-facturen). Als je aan B2C-consumenten verkoopt, ben je niet wettelijk verplicht om een btw-conforme factuur te verstrekken voor binnenlandse leveringen in Nederland, maar het is gebruikelijk om deze op verzoek wel uit te reiken. In het geval van verkoop op afstand aan Nederlandse B2C-klanten (uit een magazijn in een ander EU-land) is altijd een btw-factuur vereist.

De btw die je int op je verkopen wordt bij de lokale belastingdienst aangegeven door middel van een btw-aangifte, die normaal gesproken maandelijks wordt ingediend. Het bedrag van de btw die verschuldigd is aan het lokale belastingkantoor kan worden verminderd met de btw die jij op je aankopen/kosten moet betalen (dus de Nederlandse btw, inclusief btw bij invoer, die jou in rekening is gebracht). Dit wordt voorbelasting genoemd. Het bedrag van de aan de lokale belastingdienst verschuldigde btw is de nettowaarde van de btw over je prestaties, verminderd met het bedrag van de voorbelasting dat terugvorderbaar is.

Het bovenstaande is een beperkt en algemeen overzicht en we raden je aan een belastingadviseur te raadplegen voor het opstellen en indienen van je btw-aangiften.

Hoe breng ik btw in rekening op mijn factuur aan niet-Nederlandse B2C-consumenten?

Als je op afstand verkoopt vanuit een magazijn in Nederland aan B2C-consumenten in andere EU-landen (bijvoorbeeld: verkoop vanuit Nederland naar een ander EU-land), en je bent nog niet als btw-plichtig geregistreerd in het land van levering, dan ben je verplicht Nederlandse btw te berekenen. In deze situatie moet je btw in rekening brengen en verantwoorden op dezelfde manier als bij binnenlandse verkopen (zie hierboven). Houd er rekening mee dat je altijd een factuur moet verstrekken conform de Nederlandse regels voor afstandsverkopen vanuit Nederland die onderworpen zijn aan de Nederlandse btw.

Als je echter de drempel voor afstandsverkopen in een ander EU-land overschrijdt, moet je je in dat land registreren voor btw. Dit houdt in dat je geen Nederlandse btw meer in rekening moet brengen op dit soort verkopen in dat land, maar dat je in plaats daarvan de btw van het land van levering (bestemming) in rekening moet brengen. Als je bijvoorbeeld goederen opslaat in Duitsland en begint met de verkoop van die goederen aan B2C-consumenten in Nederland, moet je Nederlandse btw in rekening brengen. Zodra duidelijk is dat je de drempel voor afstandsverkopen in Nederland gaat overschrijden, moet je een Nederlandse btw-registratieaanvraag indienen bij de Nederlandse belastingdienst en moet je Nederlandse btw in rekening brengen op B2C-verkopen in Nederland (dat wil zeggen Nederlandse btw-facturen uitgeven en Nederlandse btw-aangiften indienen).

Bij afstandsverkopen mag je er ook voor kiezen om je verkopen in het land van levering te belasten (voordat je de drempel voor afstandsverkopen overschrijdt). Zodra een dergelijke keuze is gemaakt, moet de btw van het land van levering worden geïnd en zijn de factuurvoorwaarden van dat land van toepassing.

Als je de goederen vóór de verkoop in het EU-land van de consument opslaat, wordt dit niet beschouwd als verkoop op afstand. Als je bijvoorbeeld aan Nederlandse consumenten verkoopt en die consumenten goederen levert die al in Nederland waren opgeslagen, ben je bezig met een binnenlandse verkoop in Nederland en moet je rekening houden met je btw-registratiepositie in Nederland.

Hoe breng ik btw in rekening op mijn factuur aan niet-Nederlandse B2B-klanten in andere EU-landen?

Als je aan B2B-klanten in een ander EU-land verkoopt, hoef je geen btw in rekening te brengen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In Nederland zijn deze voorwaarden, zoals vermeld op de website van de belastingdienst, als volgt:
 • Een levering vanuit Nederland aan een klant in een ander EU-land valt onder het nultarief als:
 • je een EU btw-nummer, inclusief de tweeletterige landscode, van je klanten krijgt en vermeldt op je btw-verkoopfacturen, en
 • de goederen vanuit Nederland naar een bestemming in een ander EU-land worden verzonden of vervoerd, en
 • je geldige handelsdocumenten verkrijgt en bewaart waaruit blijkt dat de goederen uit Nederland zijn weggevoerd binnen de door de Nederlandse belastingdienst gestelde termijnen.
Er zijn nog een aantal andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zoals aanvullende specifieke factureringseisen. Daarom raden we je aan om een belastingadviseur te raadplegen voordat je verkoopt aan B2B-klanten in een ander EU-land.

Er is ook de verplichting om verdere bewijsstukken te overleggen, zoals een EG-verkooplijst (periodiek verslag dat moet worden ingediend bij de belastingdienst, met een overzicht van de totale grensoverschrijdende verkopen in de EU vanuit Nederland aan btw-geregistreerde klanten in een ander EU-land).

Hoe kan ik Nederlandse btw terugvragen?

Wanneer je eenmaal bent geregistreerd als btw-plichtige, kun je de door jou betaalde Nederlandse btw in verband met je bedrijfsactiviteiten terugkrijgen via je btw-aangifte, dat wil zeggen dat de btw op je aankopen/kosten kan worden verrekend met de btw die je verschuldigd bent op je verkopen. De btw op de kosten wordt voorbelasting genoemd. Het is mogelijk om de voorbelasting buiten de Nederlandse btw-aangifte om terug te vorderen als je geen vestiging in Nederland hebt en je niet in Nederland geregistreerd hoeft te zijn. Als dit op jou van toepassing is, raden we je aan een belastingadviseur te raadplegen voor meer informatie over de te verrichten formaliteiten.

Wat zijn de btw-tarieven in Nederland?

Als je goederen verkoopt in Nederland kan het btw-tarief variëren afhankelijk van het soort goederen dat je verkoopt. Op dit moment zijn de geldende btw-tarieven 21%, 9% of 0%. Het is goed om te weten dat de overgrote meerderheid van de in Nederland verkochte goederen onderworpen is aan het tarief van 21%. Als je in Nederland goederen verkoopt aan Nederlandse B2B-klanten en je bedrijf is niet gevestigd in Nederland, dan mag je geen Nederlandse btw in rekening brengen op je verkoopfacturen aan deze klanten. In een dergelijk geval zal de klant zelf de Nederlandse btw moeten bepalen in zijn periodieke btw-aangiften.

Neem contact op met je belastingadviseur als je twijfelt over welk(e) btw-tarief/tarieven op je producten van toepassing is (zijn).

Ik verkoop producten in een EU-land van buiten de EU (ik heb geen bedrijfsvestiging in de EU) en ik sla geen goederen op in de EU). Moet ik me registreren voor btw?

Als je goederen in de EU importeert voor doorverkoop, ben je in de regel verplicht om de btw bij invoer (en eventueel invoerrechten) te betalen aan de belastingdienst waar de goederen worden ingevoerd. Houd er rekening mee dat je je moet registreren voor btw als je goederen opslaat in een EU-land. Er zijn vele manieren om de btw bij invoer te organiseren en te betalen. Als je uitgebreider advies nodig hebt, raden we je aan om een belastingadviseur met ervaring op het gebied van de Nederlandse btw te raadplegen.

Tip: Als je op meerdere Europese marketplaces van Amazon verkoopt, houd er dan rekening mee dat je mogelijk btw verschuldigd bent aan verschillende EU-landen en dat je dus verschillende btw-nummers in verschillende landen moet aanvragen. Raadpleeg je belastingadviseur om meer te weten te komen over je btw-verplichtingen in de EU.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is, sla ik voor mijn bedrijfsactiviteiten goederen op in Nederland en verkoop ik alleen aan Nederlandse klanten. Moet ik me in Nederland registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in Nederland en deze goederen verkoopt en vervoert naar Nederlandse consumenten, ben je verplicht je onmiddellijk in Nederland te registreren (vanaf het moment dat de goederen Nederland binnenkomen). Houd er rekening mee dat een overzees (niet-EU) bedrijf ook verplicht kan zijn om een Nederlandse fiscale vertegenwoordiger aan te wijzen. Als je goederen opslaat in een ander EU-land, moet je je ook in dat land registreren voor de btw.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is, sla ik goederen op in Nederland en verkoop ik aan niet-Nederlandse klanten. Moet ik me in Nederland registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in Nederland en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar niet-Nederlandse klanten, ben je verplicht om je onmiddellijk te registreren voor de btw. Dit komt omdat de Nederlandse binnenlandse btw-registratiedrempel alleen van toepassing is op personen die een vestiging in Nederland hebben. Houd er rekening mee dat een buitenlands (niet-EU) bedrijf ook verplicht kan zijn om een Nederlandse fiscale vertegenwoordiger aan te wijzen. Als je je goederen bovendien opslaat in Nederland en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar particulieren in andere EU-landen (vaak aangeduid als verkoop op afstand), kan het zijn dat je ook verplicht bent om je te registreren voor de btw in het EU-land waar de goederen worden ontvangen. Wil je meer weten over de btw-drempels voor afstandsverkopen naar EU-landen, raadpleeg dan paragraaf 1.1 van de veelgestelde vragen over btw.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is en ik geen goederen opsla in Nederland, verkoop ik wel rechtstreeks aan Nederlandse klanten. De verzending vindt plaats vanuit een locatie buiten de EU. Moet ik me in Nederland registreren voor btw?

Als je goederen in de EU importeert voor doorverkoop, ben je in de regel verplicht om de btw bij invoer (en eventueel invoerrechten) te betalen aan de belastingdienst waar de goederen worden ingevoerd. Er zijn vele manieren om de btw bij invoer te organiseren en te betalen. Als je uitgebreider advies nodig hebt, raden we je aan om een belastingadviseur met ervaring op het gebied van de Nederlandse btw te raadplegen.

Ik verkoop producten vanuit het ene EU-land in een ander EU-land. Waar moet ik mij registreren voor btw?

Bij de verkoop van producten van het ene EU-land naar het andere EU-land moet je er rekening mee houden dat het belastingtarief van land tot land kan verschillen. Als je je goederen in een EU-land opslaat, ben je verplicht om je in dat EU-land te registreren voor de btw zodra je verkopen de btw-registratiedrempel overschrijden, indien van toepassing. Als je je eigen goederen overbrengt van het ene EU-land naar het andere, of als FBA je goederen overbrengt van een fulfilment-centrum naar een ander land waar je producten worden opgeslagen, kan de overdracht ook worden behandeld als een transactie die onderworpen is aan btw. Je bent aansprakelijk voor het voldoen aan de geldende btw-verplichtingen, waaronder de btw-verplichtingen op de websitelocaties van Amazon Marketplaces, in de landen van waaruit je je producten levert, in de landen waarnaar je je producten levert of verzendt, of in andere landen (zoals het land van invoer indien je producten uit niet-EU-landen importeert).

Zie ook bovenstaande paragraaf over afstandsverkopen.
Tip: Als je op meerdere Europese marketplaces van Amazon verkoopt, houd er dan rekening mee dat je mogelijk btw verschuldigd bent aan verschillende EU-landen en dat je dus verschillende btw-nummers in verschillende landen moet aanvragen. Raadpleeg je belastingadviseur om meer te weten te komen over je btw-verplichtingen in de EU.

Mijn bedrijfsadres is in Nederland en ik verkoop goederen aan Nederlandse klanten. Moet ik me in Nederland registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in Nederland en deze alleen verkoopt aan Nederlandse klanten, ben je verplicht om je voor de btw te registreren zodra je verkopen de Nederlandse btw-registratiedrempel overschrijden. Wil je meer weten over de btw-drempels die in jouw geval van toepassing zijn, raadpleeg dan hier de website van de belastingdienst.

Als je deze goederen daarnaast verkoopt aan en vervoert naar consumenten in een ander EU-land (vaak aangeduid als verkoop op afstand), kan het zijn dat je ook verplicht bent om je te registreren voor de btw in het EU-land waar de goederen worden ontvangen. Wil je meer weten over de btw-drempels voor afstandsverkopen naar EU-landen, raadpleeg dan paragraaf 1.1 van de veelgestelde vragen over btw.

Mijn bedrijfsadres is in een ander EU-land maar ik verkoop goederen aan Nederlandse klanten. Moet ik me in Nederland registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in een ander EU-land en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar particulieren die in Nederland gevestigd zijn, moet je je in Nederland inschrijven in het btw-register als je de Nederlandse drempel voor afstandsverkopen overschrijdt. Ook als je je goederen opslaat in een ander EU-land en overbrengt naar een opslaglocatie in Nederland (met eigen middelen of met behulp van Amazon), kan btw-registratie in Nederland verplicht zijn.

Hoe verstrek ik een btw-factuur conform de regels in het VK?

Als je een Britse btw-factuur moet verstrekken, moeten daar - zoals vermeld op de HMRC-website - minimaal de volgende gegevens op worden vermeld:
 • een opvolgend nummer gebaseerd op een of meer reeksen die het document uniek aanduiden
 • het tijdstip van levering (belastingmoment)
 • de uitgiftedatum van het document (indien anders dan het tijdstip van levering)
 • je naam, adres en btw-nummer - je mag factureren onder een handelsnaam, maar je wettelijke naam en adresgegevens moeten wel ergens op het document worden vermeld
 • de naam en het adres van degene (consument) aan wie de goederen of diensten zijn geleverd
 • een afdoende beschrijving om de geleverde goederen of diensten te kunnen identificeren
 • voor elke beschrijving, de hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten, alsmede het btw-tarief en het te betalen bedrag, exclusief btw, uitgedrukt in ongeacht welke munteenheid
 • het totale bruto te betalen bedrag, exclusief btw, uitgedrukt in ongeacht welke munteenheid
 • het percentage van een eventueel aangeboden korting in contanten
 • het totale bedrag van de verschuldigde btw, uitgedrukt in pond sterling
 • de eenheidsprijs
 • de reden voor een eventueel nultarief of vrijstelling

Wanneer breng ik btw in rekening op mijn factuur aan Britse consumenten?

Als je btw geregistreerd bent en goederen verkoopt in het VK, ben je verplicht om Britse btw in rekening te brengen bij je klanten. Dit wordt ook wel uitgaande btw genoemd.

Als je verkoopt aan een B2B-klant in het VK, moet je een btw-factuur verstrekken. Als je aan B2C-consumenten verkoopt, ben je niet wettelijk verplicht om een btw-factuur te verstrekken voor binnenlandse leveringen in het VK, maar het is gebruikelijk om deze op verzoek wel uit te reiken. In het geval van verkoop op afstand aan Britse B2C-consumenten (uit een magazijn in een andere EU-lidstaat), is altijd een btw-factuur vereist.

De btw die je int op je verkopen wordt bij de Britse belastingdienst (HMRC) aangegeven door middel van een btw-aangifte, die normaal gesproken per kwartaal wordt ingediend. Het bedrag van de btw dat verschuldigd is aan HMRC kan worden verminderd met de btw die jij op je aankopen/kosten moet betalen (dus de Britse btw, inclusief btw bij invoer, die jou in rekening is gebracht). Dit wordt voorbelasting genoemd. Het bedrag van de aan de HMRC verschuldigde btw is de nettowaarde van de btw over je prestaties, verminderd met het bedrag van de voorbelasting dat terugvorderbaar is.

Dit is een zeer algemeen overzicht en we raden je aan een belastingadviseur te raadplegen voor het opstellen en indienen van je btw-aangiften.

Hoe breng ik btw in rekening op mijn factuur aan niet-Britse B2C-consumenten?

Als je op afstand verkoopt vanuit een magazijn in het VK aan B2C-consumenten in andere EU-landen (bijvoorbeeld: verkoop vanuit het VK naar een ander EU-land), en je bent nog niet als btw-plichtig geregistreerd in het land van levering, dan ben je verplicht Britse btw te berekenen. In deze situatie moet je btw in rekening brengen en verantwoorden op dezelfde manier als bij binnenlandse verkopen (zie hierboven). Houd er rekening mee dat je altijd een Britse btw-factuur moet uitreiken voor afstandsverkopen vanuit het VK die onderworpen zijn aan de Britse btw.

Als je echter de drempel voor afstandsverkopen in een ander EU-land overschrijdt, moet je je in dat land registreren voor btw. Dit houdt in dat je geen Britse btw meer in rekening moet brengen op dit soort verkopen in dat land, maar dat je in plaats daarvan de btw van het land van levering (bestemming) in rekening moet brengen. Als je bijvoorbeeld goederen opslaat in het VK en begint met de verkoop van die goederen aan B2C-consumenten in Frankrijk, moet je Britse btw in rekening brengen. Zodra duidelijk is dat je de drempel voor afstandsverkopen in Frankrijk gaat overschrijden, moet je een Franse btw-registratieaanvraag indienen bij de Franse belastingdienst en moet je Franse btw in rekening brengen op B2C-verkopen in Frankrijk (dat wil zeggen Franse btw-facturen uitgeven en Franse btw-aangiften indienen).

Bij afstandsverkopen mag je er ook voor kiezen om je verkopen in het land van levering te belasten (voordat je de drempel voor afstandsverkopen overschrijdt). Zodra een dergelijke keuze is gemaakt, moet de btw van het land van levering worden geïnd (in plaats van Britse btw) en zijn de factuurvoorwaarden van dat land van toepassing.

Als je de goederen vóór de verkoop in het EU-land van de consument opslaat, wordt dit niet beschouwd als verkoop op afstand. Als je bijvoorbeeld aan Franse consumenten verkoopt en die consumenten goederen levert die al in Frankrijk waren opgeslagen, ben je bezig met een binnenlandse verkoop in Frankrijk en moet je rekening houden met je btw-registratiepositie in Frankrijk.

Hoe breng ik btw in rekening op mijn factuur aan niet-Britse B2B-consumenten in andere EU-lidstaten?

Als je aan B2B-klanten in een ander EU-land verkoopt, hoef je geen btw in rekening te brengen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In het VK zijn deze voorwaarden, zoals vermeld op de website van HMRC, als volgt:
 • een levering vanuit het VK aan een klant in een ander EU-land valt onder het nultarief als:
 • je een EU btw-nummer, inclusief de tweeletterige landscode, van je klanten krijgt en vermeldt op je btw-verkoopfacturen, en
 • de goederen vanuit het VK naar een bestemming in een ander EU-land worden verzonden of vervoerd, en
 • je geldige handelsdocumenten verkrijgt en bewaart waaruit blijkt dat de goederen uit het VK zijn weggevoerd binnen de door de HMRC gestelde termijnen.
Er zijn nog een aantal andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zoals aanvullende specifieke factureringseisen. Daarom raden we je aan om een belastingadviseur te raadplegen voordat je verkoopt aan B2B-klanten in een ander EU-land.

Er is ook de verplichting om verdere bewijsstukken te overleggen, zoals een EG-verkooplijst (periodiek verslag dat moet worden ingediend bij HMRC, met een overzicht van de totale grensoverschrijdende verkopen in de EU vanuit het VK aan btw-geregistreerde klanten in een ander EU-land).

Hoe kan ik Britse btw terugvragen?

Wanneer je eenmaal bent geregistreerd als btw-plichtige, kun je de door jou betaalde Britse btw terugkrijgen via je btw-aangifte, dat wil zeggen dat de btw op je aankopen/kosten kan worden verrekend met de btw die je verschuldigd bent op je verkopen. De btw op de kosten wordt voorbelasting genoemd. Het is mogelijk om de voorbelasting buiten de Britse btw-aangifte om terug te vorderen als je geen vestiging in het VK hebt en je niet in het VK geregistreerd hoeft te zijn. Als dit op jou van toepassing is, raden we je aan een belastingadviseur te raadplegen voor meer informatie over de vervolgstappen.

Wat zijn de btw-tarieven?

Als je goederen verkoopt in het VK kan het btw-tarief variëren afhankelijk van de soort goederen dat je verkoopt. Op dit moment zijn de geldende btw-tarieven 20%, 5% of 0%. Het is goed om te weten dat de overgrote meerderheid van de in het VK verkochte goederen onderworpen zijn aan het tarief van 20%. Neem contact op met je belastingadviseur als je twijfelt over welk(e) btw-tarief/tarieven op je producten van toepassing is (zijn).

Ik verkoop producten in een EU-land van buiten de EU (ik heb geen bedrijfsvestiging in de EU) en ik sla geen goederen op in de EU). Moet ik me registreren voor btw?

Als je goederen in de EU importeert voor doorverkoop, ben je in de regel verplicht om de btw bij invoer (en eventueel invoerrechten) te betalen aan de belastingdienst waar de goederen worden ingevoerd. Houd er rekening mee dat je je moet registreren voor btw als je goederen opslaat in een EU-land. Er zijn vele manieren om de btw bij invoer te organiseren en te betalen. Als je uitgebreider advies nodig hebt, raden we je aan om een belastingadviseur met ervaring op het gebied van de btw in het VK te raadplegen.

Tip: Als je op meerdere Europese marketplaces van Amazon verkoopt, houd er dan rekening mee dat je mogelijk btw verschuldigd bent aan verschillende EU-landen en dat je dus verschillende btw-nummers in verschillende landen moet aanvragen. Raadpleeg je belastingadviseur om meer te weten te komen over je btw-verplichtingen in de EU.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is, sla ik voor mijn bedrijfsactiviteiten goederen op in het VK en verkoop ik alleen aan klanten in het VK. Moet ik me in het VK registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in het VK en deze goederen verkoopt en vervoert naar klanten in het VK, ben je verplicht je onmiddellijk in het VK te registreren (vanaf het moment dat de goederen het VK binnenkomen). Houd er rekening mee dat een overzees (niet-EU) bedrijf ook verplicht kan zijn om een Britse fiscale vertegenwoordiger aan te wijzen. Als je goederen opslaat in een ander EU-land, moet je je ook in dat land registreren voor de btw.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is, sla ik goederen op in het VK en verkoop ik aan niet-Britse klanten. Moet ik me in het VK registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in het VK en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar niet-Britse klanten, ben je verplicht om je onmiddellijk te registreren voor de btw. Dit komt omdat de Britse binnenlandse btw-registratiedrempel alleen van toepassing is op personen die een vestiging in het VK hebben. Houd er rekening mee dat een buitenlands (niet-EU) bedrijf ook verplicht kan zijn om een Britse fiscale vertegenwoordiger aan te wijzen. Als je je goederen bovendien opslaat in het VK en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar particulieren in andere EU-landen (vaak aangeduid als verkoop op afstand), kan het zijn dat je ook verplicht bent om je te registreren voor de btw in het EU-land waar de goederen worden ontvangen.

Ik verkoop producten vanuit het ene EU-land in een ander EU-land. Waar moet ik mij registreren voor btw?

Bij de verkoop van producten van het ene EU-land naar het andere EU-land moet je er rekening mee houden dat het belastingtarief van land tot land kan verschillen. Als je je goederen in een EU-land opslaat, ben je verplicht om je in dat EU-land te registreren voor de btw zodra je verkopen de btw-registratiedrempel overschrijden, indien van toepassing. Als je je eigen goederen overbrengt van het ene EU-land naar het andere, of als FBA je goederen overbrengt van een fulfilment-centrum naar een ander land waar je producten worden opgeslagen, kan de overdracht ook worden behandeld als een transactie die onderworpen is aan btw. Je bent aansprakelijk voor het voldoen aan de geldende btw-verplichtingen, waaronder de btw-verplichtingen op de websitelocaties van Amazon Marketplaces, in de landen van waaruit je je producten levert, in de landen waarnaar je je producten levert of verzendt, of in andere landen (zoals het land van invoer indien je producten uit niet-EU-landen importeert). Zie ook bovenstaande paragraaf over afstandsverkopen.

Tip: Als je op meerdere Europese marketplaces van Amazon verkoopt, houd er dan rekening mee dat je mogelijk btw verschuldigd bent aan verschillende EU-landen en dat je dus verschillende btw-nummers in verschillende landen moet aanvragen. Raadpleeg je belastingadviseur om meer te weten te komen over je btw-verplichtingen in de EU.

Mijn bedrijfsadres is in het VK en ik verkoop goederen aan klanten in het VK. Moet ik me in het VK registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in het VK en deze goederen uitsluitend verkoopt aan klanten in het VK, ben je verplicht om je voor de btw te registreren zodra je verkopen de Britse btw-registratiedrempel overschrijden.

Als je deze goederen daarnaast verkoopt aan en vervoert naar consumenten in een ander EU-land (vaak aangeduid als verkoop op afstand), kan het zijn dat je ook verplicht bent om je te registreren voor de btw in het EU-land waar de goederen worden ontvangen.

Mijn bedrijfsadres is in een ander EU-land maar ik verkoop goederen aan Britse klanten. Moet ik me registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in een ander EU-land en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar particulieren die in het VK gevestigd zijn, moet je je in het VK inschrijven in het btw-register als je de Britse drempel voor afstandsverkopen overschrijdt. Ook als je je goederen opslaat in een ander EU-land en overbrengt naar een opslaglocatie in het VK (met eigen middelen of met behulp van Amazon), kan btw-registratie in het VK verplicht zijn.

Hoe verstrek ik een btw-factuur conform de Duitse regels?

Als je een Duitse btw-factuur moet verstrekken, moeten daar minimaal de volgende gegevens op worden vermeld:
 • naam en adres van de leverancier;
 • naam en adres van de ontvanger van de levering;
 • uitgiftedatum van de factuur;
 • factuurnummer (opvolgende nummering);
 • algemeen fiscaal nummer (Steuernummer) of btw-nummer (USt-IdNr) van de leverancier en de klant voor zover deze laatste btw-geregistreerd is;
 • aantal en handelsomschrijving van de geleverde goederen of diensten;
 • datum (ten minste de kalendermaand) van de levering en ontvangstdatum van vooruitbetalingen (indien bekend);
 • de vergoeding (bedrag exclusief btw), onderverdeeld in normale en verlaagde tarieven en vrijgestelde leveringen;
 • korting (indien vooraf overeengekomen); en het btw-bedrag met het toepasselijke btw-tarief of, indien een vrijstelling van toepassing is, een vermelding dat de vergoeding is vrijgesteld (bijvoorbeeld bij intracommunautaire leveringen of leveringen van goederen die bestemd zijn voor de uitvoer).

Met welk belastingkantoor moet ik contact opnemen in Duitsland om aan mijn btw-verplichtingen te voldoen?

Volgens de Duitse btw-verordening is de lijst van de belastingkantoren die lokaal verantwoordelijk zijn voor de btw van buitenlandse ondernemers hier te vinden.

Wanneer breng ik btw in rekening op mijn factuur aan Duitse consumenten?

Als je btw geregistreerd bent en goederen verkoopt in Duitsland, ben je verplicht om Duitse btw in rekening te brengen bij je klanten. Dit wordt ook wel uitgaande btw genoemd.

Als je verkoopt aan een B2B-klant in Duitsland, moet je een btw-conforme factuur verstrekken. Als je aan B2C-consumenten verkoopt, ben je niet wettelijk verplicht om een btw-conforme factuur te verstrekken voor binnenlandse leveringen in Duitsland, maar het is gebruikelijk om deze op verzoek wel uit te reiken. In het geval van verkoop op afstand aan Duitse B2C-klanten (uit een magazijn in een ander EU-land) is altijd een btw-factuur vereist.

De btw die je int op je verkopen wordt bij de lokale belastingdienst aangegeven door middel van een btw-aangifte, die normaal gesproken per kwartaal wordt ingediend. Het bedrag van de btw die verschuldigd is aan het lokale belastingkantoor kan worden verminderd met de btw die jij op je aankopen/kosten moet betalen (dus de Duitse btw, inclusief btw bij invoer, die jou in rekening is gebracht). Dit wordt voorbelasting genoemd. Het bedrag van de aan de lokale belastingdienst verschuldigde btw is de nettowaarde van de btw over je prestaties, verminderd met het bedrag van de voorbelasting dat terugvorderbaar is.

Het bovenstaande is een beperkt en algemeen overzicht en we raden je aan een belastingadviseur te raadplegen voor het opstellen en indienen van je btw-aangiften.

Hoe breng ik btw in rekening op mijn factuur aan niet-Duitse B2C-consumenten?

Aangezien de EU-wetgeving slechts voorschrijft dat het normale btw-tarief ten minste 15% moet bedragen en het verlaagde tarief ten minste 5%, kan het tarief dat uiteindelijk moet worden toegepast per EU-land en product verschillen. Als je op afstand verkoopt vanuit een magazijn in Duitsland aan B2C-consumenten in andere EU-landen (bijvoorbeeld: verkoop vanuit Duitsland naar een ander EU-land), en je bent nog niet als btw-plichtig geregistreerd in het land van levering, dan ben je verplicht Duitse btw te berekenen. In deze situatie moet je btw in rekening brengen en verantwoorden op dezelfde manier als bij binnenlandse verkopen (zie hierboven). Houd er rekening mee dat je altijd een btw-factuur moet verstrekken conform de Duitse regels voor afstandsverkopen vanuit Duitsland die onderworpen zijn aan de Duitse btw.

Als je echter de drempel voor afstandsverkopen in een ander EU-land overschrijdt, moet je je in dat land registreren voor btw. Dit houdt in dat je geen Duitse btw meer in rekening moet brengen op dit soort verkopen in dat land, maar dat je in plaats daarvan de btw van het land van levering (bestemming) in rekening moet brengen. Als je bijvoorbeeld goederen opslaat in Duitsland en begint met de verkoop van die goederen aan B2C-consumenten in Frankrijk, moet je Duitse btw in rekening brengen. Zodra duidelijk is dat je de drempel voor afstandsverkopen in Frankrijk gaat overschrijden, moet je een Franse btw-registratieaanvraag indienen bij de Franse belastingdienst en moet je Franse btw in rekening brengen op B2C-verkopen in Frankrijk (dat wil zeggen Franse btw-facturen uitgeven en Franse btw-aangiften indienen).

Bij afstandsverkopen mag je er ook voor kiezen om je verkopen in het land van levering te belasten (voordat je de drempel voor afstandsverkopen overschrijdt). Zodra een dergelijke keuze is gemaakt, moet de btw van het land van levering worden geïnd (in plaats van Duitse btw) en zijn de factuurvoorwaarden van dat land van toepassing.

Als je de goederen vóór de verkoop in het EU-land van de consument opslaat, wordt dit niet beschouwd als verkoop op afstand. Als je bijvoorbeeld aan Franse consumenten verkoopt en die consumenten goederen levert die al in Frankrijk waren opgeslagen, ben je bezig met een binnenlandse verkoop in Frankrijk en moet je rekening houden met je btw-registratiepositie in Frankrijk.

Hoe breng ik btw in rekening op mijn factuur aan niet-Duitse B2B-consumenten in andere EU-landen?

Als je aan B2B-klanten in een ander EU-land verkoopt, hoef je geen btw in rekening te brengen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In Duitsland zijn deze voorwaarden, zoals vermeld op de website van de belastingdienst, als volgt:
 • een levering vanuit Duitsland aan een klant in een ander EU-land valt onder het nultarief als:
 • je een EU btw-nummer, inclusief de tweeletterige landscode, van je klanten krijgt en deze vermeldt op je btw-verkoopfacturen, en
 • de goederen vanuit Duitsland naar een bestemming in een ander EU-land worden verzonden of vervoerd, en
 • je geldige handelsdocumenten verkrijgt en bewaart waaruit blijkt dat de goederen uit Duitsland zijn weggevoerd binnen de door de BZSt (belastingdienst) gestelde termijnen.
Er zijn nog een aantal andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zoals aanvullende specifieke factureringseisen. Daarom raden we je aan om een belastingadviseur te raadplegen voordat je verkoopt aan B2B-klanten in een ander EU-land.

Er is ook de verplichting om verdere bewijsstukken te overleggen, zoals een EG-verkooplijst (periodiek verslag dat moet worden ingediend bij de belastingdienst, met een overzicht van de totale grensoverschrijdende verkopen in de EU vanuit Duitsland aan btw-geregistreerde klanten in een ander EU-land).

Hoe kan ik Duitse btw terugvragen?

Wanneer je eenmaal bent geregistreerd als btw-plichtige, kun je de door jou betaalde Duitse btw terugkrijgen via je btw-aangifte, dat wil zeggen dat de btw op je aankopen/kosten kan worden verrekend met de btw die je verschuldigd bent op je verkopen. De btw op de kosten wordt voorbelasting genoemd. Het is mogelijk om de voorbelasting buiten de Duitse btw-aangifte om terug te vorderen als je geen vestiging in Duitsland hebt en je niet in Duitsland geregistreerd hoeft te zijn. Als dit op jou van toepassing is, raden we je aan een belastingadviseur te raadplegen voor meer informatie over de vervolgstappen.

Wat zijn de btw-tarieven in Duitsland?

Als je goederen verkoopt in Duitsland kan het btw-tarief variëren afhankelijk van het soort goederen dat je verkoopt. Op dit moment zijn de geldende btw-tarieven 19%, 7% of 0%. Het is goed om te weten dat de overgrote meerderheid van de in Duitsland verkochte goederen onderworpen zijn aan het tarief van 19%. Neem contact op met je belastingadviseur als je twijfelt over welk(e) btw-tarief/tarieven op je producten van toepassing is (zijn).

Ik verkoop producten in een EU-land van buiten de EU (ik heb geen bedrijfsvestiging in de EU) en ik sla geen goederen op in de EU). Moet ik me registreren voor btw?

Als je goederen in de EU importeert voor doorverkoop, ben je in de regel verplicht om de btw bij invoer (en eventueel invoerrechten) te betalen aan de belastingdienst waar de goederen worden ingevoerd. Houd er rekening mee dat je je moet registreren voor btw als je goederen opslaat in een EU-land. Er zijn vele manieren om de btw bij invoer te organiseren en te betalen. Als je uitgebreider advies nodig hebt, raden we je aan om een belastingadviseur met ervaring op het gebied van de Duitse btw te raadplegen.

Tip: Als je op meerdere Europese marketplaces van Amazon verkoopt, houd er dan rekening mee dat je mogelijk btw verschuldigd bent aan verschillende EU-landen en dat je dus verschillende btw-nummers in verschillende landen moet aanvragen. Raadpleeg je belastingadviseur om meer te weten te komen over je btw-verplichtingen in de EU.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is, sla ik voor mijn bedrijfsactiviteiten goederen op in Duitsland en verkoop ik alleen aan Duitse klanten. Moet ik me in Duitsland registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in Duitsland en deze goederen verkoopt en vervoert naar Duitse klanten, ben je verplicht je onmiddellijk in Duitsland te registreren (vanaf het moment dat de goederen Duitsland binnenkomen). Houd er rekening mee dat een overzees (niet-EU) bedrijf ook verplicht kan zijn om een Duitse fiscale vertegenwoordiger aan te wijzen. Als je goederen opslaat in een ander EU-land, moet je je ook in dat land registreren voor de btw.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is, sla ik goederen op in Duitsland en verkoop ik aan niet-Duitse klanten. Moet ik me in Duitsland registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in Duitsland en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar niet-Duitse klanten, ben je verplicht om je onmiddellijk te registreren voor de btw. Dit komt omdat de Duitse binnenlandse btw-registratiedrempel alleen van toepassing is op personen die een vestiging in Duitsland hebben. Houd er rekening mee dat een buitenlands (niet-EU) bedrijf ook verplicht kan zijn om een Duitse fiscale vertegenwoordiger aan te wijzen. Bovendien, als je goederen opslaat in Duitsland en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar particulieren in andere EU-landen (vaak aangeduid als verkoop op afstand), kan het zijn dat je ook verplicht bent om je te registreren voor de btw in het EU-land waar de goederen worden ontvangen.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is en ik geen goederen opsla in Duitsland, verkoop ik wel rechtstreeks aan Duitse klanten. De verzending vindt plaats vanuit een locatie buiten de EU. Moet ik me in Duitsland registreren voor btw?

Als je goederen in de EU importeert voor doorverkoop, ben je in de regel verplicht om de btw bij invoer (en eventueel invoerrechten) te betalen aan de belastingdienst waar de goederen worden ingevoerd. Er zijn vele manieren om de btw bij invoer te organiseren en te betalen. Als je uitgebreider advies nodig hebt, raden we je aan om een belastingadviseur met ervaring op het gebied van de Duitse btw te raadplegen.

Ik verkoop producten vanuit het ene EU-land in een ander EU-land. Waar moet ik mij registreren voor btw?

Mijn bedrijfsadres is in Duitsland en ik verkoop goederen aan Duitse klanten. Moet ik me in Duitsland registreren voor btw?

Mijn bedrijfsadres is in Duitsland en ik verkoop goederen aan Duitse klanten. Moet ik me in Duitsland registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in Duitsland en deze alleen verkoopt aan Duitse klanten, ben je verplicht om je voor de btw te registreren zodra je verkopen de Duitse btw-registratiedrempel overschrijden. Wil je meer weten over de btw-drempels die in jouw geval van toepassing zijn, raadpleeg dan hier de website van de belastingdienst.

Als je deze goederen daarnaast verkoopt aan en vervoert naar consumenten in een ander EU-land (vaak aangeduid als verkoop op afstand), kan het zijn dat je ook verplicht bent om je te registreren voor de btw in het EU-land waar de goederen worden ontvangen.

Mijn bedrijfsadres is in een ander EU-land maar ik verkoop goederen aan Duitse klanten. Moet ik me in Duitsland registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in een ander EU-land en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar particulieren die in Duitsland gevestigd zijn, moet je je in Duitsland inschrijven in het btw-register als je de Duitse drempel voor afstandsverkopen overschrijdt. Ook als je je goederen opslaat in een ander EU-land en overbrengt naar een opslaglocatie in Duitsland (met eigen middelen of met behulp van Amazon), kan btw-registratie in Duitsland verplicht zijn.

Hoe wordt btw berekend en teruggevraagd?

Om btw in rekening te brengen moet je eerst geregistreerd zijn voor btw en een btw-nummer hebben. Eenmaal ingeschreven ben je gebonden aan de btw-regels die van toepassing zijn in het land waarin je geregistreerd bent. Dit betekent normaal gesproken dat je (indien van toepassing) btw moet berekenen op je verkopen en deze btw moet vermelden op een btw-conforme factuur (raadpleeg je belastingadviseur voor specifiek advies ten aanzien van de factureringseisen).

Het btw-bedrag dat aan een lokale belastingdienst verschuldigd is, dat wil zeggen dat in rekening is gebracht aan je klanten, kan worden verrekend met de btw die op je zakelijke aankopen/kosten wordt geheven (raadpleeg een belastingadviseur over welke kosten er btw verhaald kan worden). Wanneer er bijvoorbeeld Franse btw in rekening is gebracht op een aankoop, waaronder btw bij invoer, dan kun je deze btw verrekenen met de btw die je verschuldigd bent op je Franse verkopen in een Franse btw-aangifte. Het bedrag van de aan de belastingdienst verschuldigde btw is de nettowaarde van je Franse uitgaande btw (verkopen) verminderd met het bedrag van de Franse voorbelasting (aankopen) dat terugvorderbaar is.

Houd er rekening mee dat je de btw-rapportage- en factureringseisen in elk land waar je je registreert moet controleren. Hoewel deze vereisten vergelijkbaar zijn, kunnen er belangrijke verschillen zijn.

Hoe verstrek ik een btw-factuur conform de Franse regels?

Als je een Franse btw-factuur moet verstrekken, moeten daar minimaal de volgende gegevens op worden vermeld:
 • naam en adres van de leverancier;
 • naam en adres van de ontvanger van de levering;
 • uitgiftedatum van de factuur;
 • factuurnummer (opvolgende nummering);
 • btw-nummer van de leverancier
 • btw-nummer van de klant, voor zover deze laatste btw-plichtig is (dit is een vereiste voor grensoverschrijdende B2B-leveringen van goederen/diensten en voor binnenlandse verkopen in Frankrijk, waarvoor de klant de verschuldigde Franse btw moet voldoen);
 • aantal en eenheidsprijs van de geleverde goederen/diensten en toepasselijk btw-tarief voor elk van deze goederen/diensten;
 • handelsomschrijving van de geleverde goederen of diensten;
 • datum (ten minste de kalendermaand) van de levering en ontvangstdatum van vooruitbetalingen (indien bekend);
 • de vergoeding (bedrag exclusief btw), onderverdeeld in normale en verlaagde tarieven en vrijgestelde leveringen;
 • korting (indien vooraf overeengekomen); en
 • het btw-bedrag met het toepasselijke btw-tarief of, indien een vrijstelling van toepassing is, een vermelding dat de vergoeding is vrijgesteld (bijvoorbeeld bij intracommunautaire leveringen of leveringen van goederen die bestemd zijn voor de uitvoer).

Wanneer breng ik btw in rekening op mijn factuur aan Franse klanten?

Als je btw geregistreerd bent en goederen verkoopt in Frankrijk, ben je verplicht om Franse btw in rekening te brengen bij je klanten. Dit wordt ook wel uitgaande btw genoemd.

Als je verkoopt aan een B2B-klant in Frankrijk, moet je een btw-conforme factuur verstrekken. Als je aan B2C-consumenten verkoopt, ben je niet wettelijk verplicht om een btw-conforme factuur te verstrekken voor binnenlandse leveringen in Frankrijk, maar het is gebruikelijk om deze op verzoek wel uit te reiken. In het geval van verkoop op afstand aan Franse B2C-klanten (uit een magazijn in een ander EU-land) is altijd een btw-factuur vereist.

De btw die je int op je verkopen wordt bij de lokale belastingdienst aangegeven door middel van een btw-aangifte, die normaal gesproken maandelijks wordt ingediend. Het bedrag van de btw die verschuldigd is aan het lokale belastingkantoor kan worden verminderd met de btw die jij op je aankopen/kosten moet betalen (dus de Franse btw, inclusief btw bij invoer, die jou in rekening is gebracht). Dit wordt voorbelasting genoemd. Het bedrag van de aan de lokale belastingdienst verschuldigde btw is de nettowaarde van de btw over je prestaties, verminderd met het bedrag van de voorbelasting dat terugvorderbaar is.

Het bovenstaande is een beperkt en algemeen overzicht en we raden je aan een belastingadviseur te raadplegen voor het opstellen en indienen van je btw-aangiften.

Hoe breng ik btw in rekening op mijn factuur aan niet-Franse B2C-consumenten?

Als je op afstand verkoopt vanuit een magazijn in Frankrijk aan B2C-consumenten in andere EU-landen (bijvoorbeeld: verkoop vanuit Frankrijk naar een ander EU-land), en je bent nog niet als btw-plichtig geregistreerd in het land van levering, dan ben je verplicht Franse btw te berekenen. In deze situatie moet je btw in rekening brengen en verantwoorden op dezelfde manier als bij binnenlandse verkopen (zie hierboven). Houd er rekening mee dat je altijd een factuur moet verstrekken conform de Franse regels voor afstandsverkopen vanuit Frankrijk die onderworpen zijn aan de Franse btw.

Als je echter de drempel voor afstandsverkopen in een ander EU-land overschrijdt, moet je je in dat land registreren voor btw. Dit houdt in dat je geen Franse btw meer in rekening moet brengen op dit soort verkopen in dat land, maar dat je in plaats daarvan de btw van het land van levering (bestemming) in rekening moet brengen. Als je bijvoorbeeld goederen opslaat in Duitsland en begint met de verkoop van die goederen aan B2C-consumenten in Frankrijk, moet je Franse btw in rekening brengen. Zodra duidelijk is dat je de drempel voor afstandsverkopen in Frankrijk gaat overschrijden, moet je een Franse btw-registratieaanvraag indienen bij de Franse belastingdienst en moet je Franse btw in rekening brengen op B2C-verkopen in Frankrijk (dat wil zeggen Franse btw-facturen uitgeven en Franse btw-aangiften indienen).

Bij afstandsverkopen mag je er ook voor kiezen om je verkopen in het land van levering te belasten (voordat je de drempel voor afstandsverkopen overschrijdt). Zodra een dergelijke keuze is gemaakt, moet de btw van het land van levering worden geïnd en zijn de factuurvoorwaarden van dat land van toepassing.

Als je de goederen vóór de verkoop in het EU-land van de consument opslaat, wordt dit niet beschouwd als verkoop op afstand. Als je bijvoorbeeld aan Franse consumenten verkoopt en die consumenten goederen levert die al in Frankrijk waren opgeslagen, ben je bezig met een binnenlandse verkoop in Frankrijk en moet je rekening houden met je btw-registratiepositie in Frankrijk.

Hoe breng ik btw in rekening op mijn factuur aan niet-Franse B2B-klanten in andere EU-landen?

Als je aan B2B-klanten in een ander EU-land verkoopt, hoef je geen btw in rekening te brengen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In Frankrijk zijn deze voorwaarden, zoals vermeld op de website van de belastingdienst, als volgt:
 • Een levering vanuit Frankrijk aan een klant in een ander EU-land valt onder het nultarief als:
 • je een EU btw-nummer, inclusief de tweeletterige landscode, van je klanten krijgt en vermeldt op je btw-verkoopfacturen, en
 • de goederen vanuit Frankrijk naar een bestemming in een ander EU-land worden verzonden of vervoerd, en
 • je geldige handelsdocumenten verkrijgt en bewaart waaruit blijkt dat de goederen uit Frankrijk zijn weggevoerd binnen de door de Franse belastingdienst gestelde termijnen.
Er zijn nog een aantal andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zoals aanvullende specifieke factureringseisen. Daarom raden we je aan om een belastingadviseur te raadplegen voordat je verkoopt aan B2B-klanten in een ander EU-land.

Er is ook de verplichting om verdere bewijsstukken te overleggen, zoals een EG-verkooplijst (periodiek verslag dat moet worden ingediend bij de belastingdienst, met een overzicht van de totale grensoverschrijdende verkopen in de EU vanuit Duitsland aan btw-geregistreerde klanten in een ander EU-land).

Hoe kan ik Franse btw terugvragen?

Wanneer je eenmaal bent geregistreerd als btw-plichtige, kun je de door jou betaalde Franse btw terugkrijgen via je btw-aangifte, dat wil zeggen dat de btw op je aankopen/kosten kan worden verrekend met de btw die je verschuldigd bent op je verkopen. De btw op de kosten wordt voorbelasting genoemd. Het is mogelijk om de voorbelasting buiten de Franse btw-aangifte om terug te vorderen als je geen vestiging in Frankrijk hebt en je niet in Frankrijk geregistreerd hoeft te zijn. Als dit op jou van toepassing is, raden we je aan een belastingadviseur te raadplegen voor meer informatie over de vervolgstappen.

Wat zijn de btw-tarieven in Frankrijk?

Als je goederen verkoopt in Frankrijk kan het btw-tarief variëren afhankelijk van het soort goederen dat je verkoopt. Op dit moment zijn de geldende btw-tarieven 20%, 10%, 5,5% of 2,1%. Het is goed om te weten dat de overgrote meerderheid van de in Frankrijk verkochte goederen onderworpen zijn aan het tarief van 20%. Als je in Frankrijk goederen verkoopt aan Franse B2B-klanten en je bedrijf is niet gevestigd in Frankrijk, dan mag je geen Franse btw in rekening brengen op je verkoopfacturen aan deze klanten. In een dergelijk geval zal de klant zelf de Franse btw moeten bepalen in zijn periodieke btw-aangiften.

Neem contact op met je belastingadviseur als je twijfelt over welk(e) btw-tarief/tarieven op je producten van toepassing is (zijn).

Ik verkoop producten in een EU-land van buiten de EU (ik heb geen bedrijfsvestiging in de EU) en ik sla geen goederen op in de EU). Moet ik me registreren voor btw?

Als je goederen in de EU importeert voor doorverkoop, ben je in de regel verplicht om de btw bij invoer (en eventueel invoerrechten) te betalen aan de belastingdienst waar de goederen worden ingevoerd. Houd er rekening mee dat je je moet registreren voor btw als je goederen opslaat in een EU-land. Er zijn vele manieren om de btw bij invoer te organiseren en te betalen. Als je uitgebreider advies nodig hebt, raden we je aan om een belastingadviseur met ervaring op het gebied van de Franse btw te raadplegen.
Tip: Als je op meerdere Europese marketplaces van Amazon verkoopt, houd er dan rekening mee dat je mogelijk btw verschuldigd bent aan verschillende EU-landen en dat je dus verschillende btw-nummers in verschillende landen moet aanvragen. Raadpleeg je belastingadviseur om meer te weten te komen over je btw-verplichtingen in de EU.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is, sla ik voor mijn bedrijfsactiviteiten goederen op in Frankrijk en verkoop ik alleen aan Franse klanten. Moet ik me in Frankrijk registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in Frankrijk en deze goederen verkoopt en vervoert naar Franse consumenten, ben je verplicht je onmiddellijk in Frankrijk te registreren (vanaf het moment dat de goederen Frankrijk binnenkomen). Houd er rekening mee dat een overzees (niet-EU) bedrijf ook verplicht kan zijn om een Franse fiscale vertegenwoordiger aan te wijzen. Als je goederen opslaat in een ander EU-land, moet je je ook in dat land registreren voor de btw.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is, sla ik goederen op in Frankrijk en verkoop ik aan niet-Franse klanten. Moet ik me in Frankrijk registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in Frankrijk en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar niet-Franse klanten, ben je verplicht om je onmiddellijk te registreren voor de btw. Dit komt omdat de Franse binnenlandse btw-registratiedrempel alleen van toepassing is op personen die een vestiging in Frankrijk hebben. Houd er rekening mee dat een buitenlands (niet-EU) bedrijf ook verplicht kan zijn om een Franse fiscale vertegenwoordiger aan te wijzen. Als je je goederen bovendien opslaat in Frankrijk en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar particulieren in andere EU-landen (vaak aangeduid als verkoop op afstand), kan het zijn dat je ook verplicht bent om je te registreren voor de btw in het EU-land waar de goederen worden ontvangen.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is en ik geen goederen opsla in Frankrijk, verkoop ik wel rechtstreeks aan Franse klanten. De verzending vindt plaats vanuit een locatie buiten de EU. Moet ik me in Frankrijk registreren voor btw?

Als je goederen in de EU importeert voor doorverkoop, ben je in de regel verplicht om de btw bij invoer (en eventueel invoerrechten) te betalen aan de belastingdienst waar de goederen worden ingevoerd. Er zijn vele manieren om de btw bij invoer te organiseren en te betalen. Als je uitgebreider advies nodig hebt, raden we je aan om een belastingadviseur met ervaring op het gebied van de Franse btw te raadplegen.

Ik verkoop producten vanuit het ene EU-land in een ander EU-land. Waar moet ik mij registreren voor btw?

Bij de verkoop van producten van het ene EU-land naar het andere EU-land moet je er rekening mee houden dat het belastingtarief van land tot land kan verschillen. Als je je goederen in een EU-land opslaat, ben je verplicht om je in dat EU-land te registreren voor de btw zodra je verkopen de btw-registratiedrempel overschrijden, indien van toepassing. Als je je eigen goederen overbrengt van het ene EU-land naar het andere, of als FBA je goederen overbrengt van een fulfilment-centrum naar een ander land waar je producten worden opgeslagen, kan de overdracht ook worden behandeld als een transactie die onderworpen is aan btw. Je bent aansprakelijk voor het voldoen aan de geldende btw-verplichtingen, waaronder de btw-verplichtingen op de websitelocaties van Amazon Marketplaces, in de landen van waaruit je je producten levert, in de landen waarnaar je je producten levert of verzendt, of in andere landen (zoals het land van invoer indien je producten uit niet-EU-landen importeert).

Zie ook het bovenstaande gedeelte over afstandsverkopen.
Tip: Als je op meerdere Europese marketplaces van Amazon verkoopt, houd er dan rekening mee dat je mogelijk btw verschuldigd bent aan verschillende EU-landen en dat je dus verschillende btw-nummers in verschillende landen moet aanvragen. Raadpleeg je belastingadviseur om meer te weten te komen over je btw-verplichtingen in de EU.

Mijn bedrijfsadres is in Frankrijk en ik verkoop goederen aan Franse klanten. Moet ik me in Frankrijk registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in Frankrijk en deze alleen verkoopt aan Franse klanten, ben je verplicht om je voor de btw te registreren zodra je verkopen de Franse btw-registratiedrempel overschrijden. Wil je meer weten over de btw-drempels die in jouw geval van toepassing zijn, raadpleeg dan hier de website van de belastingdienst.
Als je deze goederen daarnaast verkoopt aan en vervoert naar consumenten in een ander EU-land (vaak aangeduid als verkoop op afstand), kan het zijn dat je ook verplicht bent om je te registreren voor de btw in het EU-land waar de goederen worden ontvangen.

Mijn bedrijfsadres is in een ander EU-land maar ik verkoop goederen aan Franse klanten. Moet ik me in Frankrijk registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in een ander EU-land en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar particulieren die in Frankrijk gevestigd zijn, moet je je in Frankrijk inschrijven in het btw-register als je de Franse drempel voor afstandsverkopen overschrijdt. Ook als je je goederen opslaat in een ander EU-land en overbrengt naar een opslaglocatie in Frankrijk (met eigen middelen of met behulp van Amazon), kan btw-registratie in Frankrijk verplicht zijn.

Hoe wordt btw berekend en teruggevraagd?

Om btw in rekening te brengen moet je eerst geregistreerd zijn voor btw en een btw-nummer hebben (zie de paragraaf hieronder over verplichtingen ten aanzien van btw-registratie). Eenmaal ingeschreven ben je gebonden aan de btw-regels die van toepassing zijn in het land waarin je geregistreerd bent. Dit betekent normaal gesproken dat je (indien van toepassing) btw moet berekenen op je verkopen en deze btw moet vermelden op een btw-conforme factuur (raadpleeg je belastingadviseur voor specifiek advies ten aanzien van de factureringseisen).

Het btw-bedrag dat aan een lokale belastingdienst verschuldigd is, dat wil zeggen dat in rekening is gebracht aan je klanten, kan worden verrekend met de btw die op je zakelijke aankopen/kosten wordt geheven (raadpleeg een belastingadviseur over welke kosten er btw verhaald kan worden). Wanneer er bijvoorbeeld Italiaanse btw in rekening is gebracht op een aankoop, waaronder btw bij invoer, dan kun je deze btw verrekenen met de btw die je verschuldigd bent op je Italiaanse verkopen in een Italiaanse btw-aangifte. Het bedrag van de aan de belastingdienst verschuldigde btw is de nettowaarde van je Italiaanse uitgaande btw (verkopen) verminderd met het bedrag van de Italiaanse voorbelasting (aankopen) dat terugvorderbaar is.

Houd er rekening mee dat je de btw-rapportage- en factureringseisen in elk land waar je je registreert moet controleren. Hoewel deze vereisten vergelijkbaar zijn, kunnen er belangrijke verschillen zijn. Raadpleeg paragraaf 5.1.5 hieronder over btw-facturen.

Hoe verstrek ik een btw-factuur conform de Italiaanse regels?

Als je een Italiaanse btw-factuur moet verstrekken, moeten daar minimaal de volgende gegevens op worden vermeld (er kan sprake zijn van uitzonderingen hierop, controleer dit):
 • naam en adres van de leverancier;
 • naam en adres van de ontvanger van de levering;
 • uitgiftedatum van de factuur;
 • factuurnummer (opvolgende nummering);
 • btw-nummer van de leverancier
 • btw-nummer van de klant, voor zover deze laatste btw-plichtig is (dit is een vereiste voor grensoverschrijdende B2B-leveringen van goederen/diensten en voor binnenlandse verkopen in Italië, waarvoor de klant de verschuldigde Italiaanse btw moet voldoen);
 • aantal en eenheidsprijs van de geleverde goederen/diensten en toepasselijk btw-tarief voor elk van deze goederen/diensten;
 • handelsomschrijving van de geleverde goederen of diensten;
 • datum (ten minste de kalendermaand) van de levering en ontvangstdatum van vooruitbetalingen (indien bekend);
 • de vergoeding (bedrag exclusief btw), onderverdeeld in normale en verlaagde tarieven en vrijgestelde leveringen;
 • korting (indien vooraf overeengekomen); en
 • het btw-bedrag met het btw-tarief dat van toepassing is, indien een vrijstelling van toepassing is, een vermelding dat de vergoeding is vrijgesteld (bijvoorbeeld bij intracommunautaire leveringen of leveringen van goederen die bestemd zijn voor de uitvoer).

Wanneer breng ik btw in rekening op mijn factuur aan Italiaanse klanten?

Als je btw geregistreerd bent en goederen verkoopt in Italië, ben je verplicht om Italiaanse btw in rekening te brengen bij je klanten. Dit wordt ook wel uitgaande btw genoemd.

Als je verkoopt aan een B2B-klant in Italië, moet je een btw-conforme factuur verstrekken. Als je aan B2C-consumenten verkoopt, ben je niet wettelijk verplicht om een btw-conforme factuur te verstrekken voor binnenlandse leveringen in Italië, maar het is gebruikelijk om deze op verzoek uit te reiken. In het geval van verkoop op afstand aan Italiaanse B2C-klanten (uit een magazijn in een ander EU-land) is altijd een btw-factuur vereist.

De btw die je int op je verkopen wordt bij de lokale belastingdienst aangegeven door middel van een btw-aangifte, die normaal gesproken per maand, kwartaal of jaar wordt ingediend. Het bedrag van de btw die verschuldigd is aan het lokale belastingkantoor kan worden verminderd met de btw die jij op je aankopen/kosten moet betalen (dus de Italiaanse btw, inclusief btw bij invoer, die jou in rekening is gebracht). Dit wordt voorbelasting genoemd. Het bedrag van de aan de lokale belastingdienst verschuldigde btw is de nettowaarde van de btw over je prestaties, verminderd met het bedrag van de voorbelasting dat terugvorderbaar is.

Het bovenstaande is een beperkt en algemeen overzicht en we raden je aan een belastingadviseur te raadplegen voor het opstellen en indienen van je btw-aangiften.

Hoe breng ik btw in rekening op mijn factuur aan niet-Italiaanse B2C-consumenten?

Als je op afstand verkoopt vanuit een magazijn in Italië aan B2C-consumenten in andere EU-landen (bijvoorbeeld: verkoop vanuit Italië naar een ander EU-land), en je bent nog niet als btw-plichtig geregistreerd in het land van levering, dan ben je verplicht Italiaanse btw te berekenen. In deze situatie moet je btw in rekening brengen en verantwoorden op dezelfde manier als bij binnenlandse verkopen (zie hierboven). Houd er rekening mee dat je altijd een factuur moet verstrekken conform de Italiaanse regels voor afstandsverkopen vanuit Italië die onderworpen zijn aan de Italiaanse btw.

Als je echter de drempel voor afstandsverkopen in een ander EU-land overschrijdt, moet je je in dat land registreren voor btw. Dit houdt in dat je geen Italiaanse btw meer in rekening moet brengen op dit soort verkopen in dat land, maar dat je in plaats daarvan de btw van het land van levering (bestemming) in rekening moet brengen. Als je bijvoorbeeld goederen opslaat in Duitsland en begint met de verkoop van die goederen aan B2C-consumenten in Italië, moet je Duitse btw in rekening brengen. Zodra duidelijk is dat je de drempel voor afstandsverkopen in Italië gaat overschrijden, moet je een Italiaanse btw-registratieaanvraag indienen bij de Italiaanse belastingdienst en moet je Italiaanse btw in rekening brengen op B2C-verkopen in Italië (dat wil zeggen Italiaanse btw-facturen verstrekken en Italiaanse btw-aangiften indienen).

Bij afstandsverkopen mag je er ook voor kiezen om je verkopen in het land van levering te belasten (voordat je de drempel voor afstandsverkopen overschrijdt). Zodra een dergelijke keuze is gemaakt, moet de btw van het land van levering worden geïnd en zijn de factuurvoorwaarden van dat land van toepassing.

Als je de goederen vóór de verkoop in het EU-land van de consument opslaat, wordt dit niet beschouwd als verkoop op afstand. Als je bijvoorbeeld aan Italiaanse consumenten verkoopt en die consumenten goederen levert die al in Italië waren opgeslagen, ben je bezig met een binnenlandse verkoop in Italië en moet je rekening houden met je btw-registratiepositie in Italië.

Hoe breng ik btw in rekening op mijn factuur aan niet-Italiaanse B2B-klanten in andere EU-landen?

Als je aan B2B-klanten in een ander EU-land verkoopt, hoef je geen btw in rekening te brengen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In Italië zijn deze voorwaarden, zoals vermeld op de website van de belastingdienst, als volgt (er kunnen enkele uitzonderingen gelden, controleer dit):
 • Een levering vanuit Italië aan een klant in een ander EU-land valt onder het nultarief als:
 • je een EU btw-nummer, inclusief de tweeletterige landscode, van je klanten krijgt, bewaart in je administratie en vermeldt op je btw-verkoopfacturen; en
 • de goederen vanuit Italië naar een bestemming in een ander EU-land worden verzonden of vervoerd; en
 • je geldige handelsdocumenten verkrijgt en bewaart waaruit blijkt dat de goederen uit Italië zijn weggevoerd.
Er zijn nog een aantal andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zoals aanvullende specifieke factureringseisen. Daarom raden we je aan om een belastingadviseur te raadplegen voordat je verkoopt aan B2B-klanten in een ander EU-land.

Er is ook de verplichting om verdere bewijsstukken te overleggen, zoals een EG-verkooplijst (periodiek verslag dat moet worden ingediend bij de belastingdienst, met een overzicht van de totale grensoverschrijdende verkopen in de EU vanuit Italië aan btw-geregistreerde klanten in een ander EU-land).

Hoe kan ik Italiaanse btw terugvragen?

Wanneer je eenmaal bent geregistreerd als btw-plichtige, kun je de door jou betaalde Italiaanse btw in verband met je bedrijfsactiviteiten terugkrijgen via je btw-aangifte, dat wil zeggen dat de btw op je aankopen/kosten kan worden verrekend met de btw die je verschuldigd bent op je verkopen. De btw op de kosten wordt voorbelasting genoemd. Het is mogelijk om de voorbelasting buiten de Italiaanse btw-aangifte om terug te vorderen als je geen vestiging in Italië hebt en je niet in Italië geregistreerd hoeft te zijn. Als dit op jou van toepassing is, raden we je aan een belastingadviseur te raadplegen voor meer informatie over de te verrichten formaliteiten.

Wat zijn de btw-tarieven in Italië?

Als je goederen verkoopt in Italië kan het btw-tarief variëren afhankelijk van het soort goederen dat je verkoopt. Op dit moment zijn de geldende btw-tarieven 22%, 10% of 4%. Als je in Italië goederen verkoopt aan Italiaanse B2B-klanten en je bedrijf is niet gevestigd in Italië, dan mag je geen Italiaanse btw in rekening brengen op je verkoopfacturen aan deze klanten. In een dergelijk geval zal de klant zelf de Italiaanse btw moeten bepalen in zijn periodieke btw-aangiften.

Neem contact op met je belastingadviseur als je twijfelt over welk(e) btw-tarief/tarieven op je producten van toepassing is (zijn).

Ik verkoop producten in een EU-land van buiten de EU (ik heb geen bedrijfsvestiging in de EU) en ik sla geen goederen op in de EU). Moet ik me registreren voor btw?

Als je goederen in de EU importeert voor doorverkoop, ben je in de regel verplicht om de btw bij invoer (en eventueel invoerrechten) te betalen aan de belastingdienst waar de goederen worden ingevoerd. Houd er rekening mee dat je je moet registreren voor btw als je goederen opslaat in een EU-land. Er zijn vele manieren om de btw bij invoer te organiseren en te betalen. Als je uitgebreider advies nodig hebt, raden we je aan om een belastingadviseur met ervaring op het gebied van de Italiaanse btw te raadplegen.
Tip: Als je op meerdere Europese marketplaces van Amazon verkoopt, houd er dan rekening mee dat je mogelijk btw verschuldigd bent aan verschillende EU-landen en dat je dus verschillende btw-nummers in verschillende landen moet aanvragen. Raadpleeg je belastingadviseur om meer te weten te komen over je btw-verplichtingen in de EU.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is, sla ik voor mijn bedrijfsactiviteiten goederen op in Italië en verkoop ik alleen aan Italiaanse klanten. Moet ik me in Italië registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in Italië en deze goederen verkoopt en vervoert naar Italiaanse consumenten, ben je verplicht je onmiddellijk in Italië te registreren (vanaf het moment dat de goederen Italië binnenkomen). Houd er rekening mee dat een overzees (niet-EU) bedrijf ook verplicht kan zijn om een Italiaanse fiscale vertegenwoordiger aan te wijzen. Als je goederen opslaat in een ander EU-land, moet je je ook in dat land registreren voor de btw.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is, sla ik goederen op in Italië en verkoop ik aan niet-Italiaanse klanten. Moet ik me in Italië registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in Italië en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar niet-Italiaanse klanten, ben je verplicht om je onmiddellijk te registreren voor de btw. Houd er rekening mee dat een buitenlands (niet-EU) bedrijf ook verplicht kan zijn om een Italiaanse fiscale vertegenwoordiger aan te wijzen. Bovendien, als je goederen opslaat in Italië en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar particulieren in andere EU-landen (vaak aangeduid als verkoop op afstand), kan het zijn dat je ook verplicht bent om je te registreren voor de btw in het EU-land waar de goederen worden ontvangen.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is en ik geen goederen opsla in Italië, verkoop ik wel rechtstreeks aan Italiaanse klanten. De verzending vindt plaats vanuit een locatie buiten de EU. Moet ik me in Italië registreren voor btw?

Als je goederen in de EU importeert voor doorverkoop, ben je in de regel verplicht om de btw bij invoer (en eventueel invoerrechten) te betalen aan de belastingdienst waar de goederen worden ingevoerd. Er zijn vele manieren om de btw bij invoer te organiseren en te betalen. Als je uitgebreider advies nodig hebt, raden we je aan om een belastingadviseur met ervaring op het gebied van de Italiaanse btw te raadplegen.

Ik verkoop producten vanuit het ene EU-land in een ander EU-land. Waar moet ik mij registreren voor btw?

Als je een Franse btw-factuur moet verstrekken, moeten daar minimaal de volgende gegevens op worden vermeld.
Tip: Als je op meerdere Europese marketplaces van Amazon verkoopt, houd er dan rekening mee dat je mogelijk btw verschuldigd bent aan verschillende EU-landen en dat je dus verschillende btw-nummers in verschillende landen moet aanvragen. Raadpleeg je belastingadviseur om meer te weten te komen over je btw-verplichtingen in de EU.

Mijn bedrijfsadres is in Italië en ik verkoop goederen aan Italiaanse klanten. Moet ik me in Italië registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in Italië en deze alleen verkoopt aan Italiaanse klanten, ben je verplicht om je voor de btw te registreren zodra je verkopen de Italiaanse btw-registratiedrempel overschrijden. Wil je meer weten over de btw-drempels die in jouw geval van toepassing zijn, raadpleeg dan hier de website van de Italiaanse belastingdienst.

Als je deze goederen daarnaast verkoopt aan en vervoert naar consumenten in een ander EU-land (vaak aangeduid als verkoop op afstand), kan het zijn dat je ook verplicht bent om je te registreren voor de btw in het EU-land waar de goederen worden ontvangen.

Mijn bedrijfsadres is in een ander EU-land maar ik verkoop goederen aan Italiaanse klanten. Moet ik me in Italië registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in een ander EU-land en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar particulieren die in Italië gevestigd zijn, moet je je in Italië inschrijven in het btw-register als je de Italiaanse drempel voor afstandsverkopen overschrijdt. Ook als je je goederen opslaat in een ander EU-land en overbrengt naar een opslaglocatie in Italië (met eigen middelen of met behulp van Amazon), kan btw-registratie in Italië verplicht zijn.

Hoe wordt btw berekend en teruggevraagd?

Om btw in rekening te brengen moet je eerst geregistreerd zijn voor btw en een btw-nummer hebben. Eenmaal ingeschreven ben je gebonden aan de btw-regels die van toepassing zijn in het land waar je geregistreerd bent. Dit betekent normaal gesproken dat je (indien van toepassing) btw moet berekenen op je verkopen en deze btw moet vermelden op een btw-conforme factuur (raadpleeg je belastingadviseur voor specifiek advies ten aanzien van de factureringseisen).

Het btw-bedrag dat aan een lokale belastingdienst verschuldigd is, dat wil zeggen dat in rekening is gebracht aan je klanten, kan worden verrekend met de btw die op je zakelijke aankopen/kosten wordt geheven (raadpleeg een belastingadviseur over welke kosten er btw verhaald kan worden). Wanneer er bijvoorbeeld Spaanse btw in rekening is gebracht op een aankoop, waaronder btw bij invoer, dan kun je deze btw verrekenen met de btw die je verschuldigd bent op je Spaanse verkopen in een Spaanse btw-aangifte. Het bedrag van de aan de belastingdienst verschuldigde btw is de nettowaarde van je Spaanse uitgaande btw (verkopen) verminderd met het bedrag van de Spaanse voorbelasting (aankopen) dat terugvorderbaar is.

Houd er rekening mee dat je de btw-rapportage- en factureringseisen in elk land waar je je registreert moet controleren. Hoewel deze vereisten vergelijkbaar zijn, kunnen er belangrijke verschillen zijn.

Hoe verstrek ik een btw-factuur conform de Spaanse regels?

Als je een Spaanse btw-factuur moet verstrekken, moeten daar minimaal de volgende gegevens op worden vermeld (er kan sprake zijn van uitzonderingen hierop, controleer dit):
 • naam en adres van de leverancier;
 • naam en adres van de ontvanger van de levering;
 • uitgiftedatum van de factuur;
 • factuurnummer (opvolgende nummering);
 • btw-nummer van de leverancier
 • btw-nummer van de klant, voor zover deze laatste btw-plichtig is (dit is een vereiste voor grensoverschrijdende B2B-leveringen van goederen/diensten en voor binnenlandse verkopen in Spanje, waarvoor de klant de verschuldigde Spaanse btw moet voldoen);
 • aantal en eenheidsprijs van de geleverde goederen/diensten en toepasselijk btw-tarief voor elk van deze goederen/diensten;
 • handelsomschrijving van de geleverde goederen of diensten;
 • datum (ten minste de kalendermaand) van de levering en ontvangstdatum van vooruitbetalingen (indien bekend);
 • de vergoeding (bedrag exclusief btw), onderverdeeld in normale en verlaagde tarieven en vrijgestelde leveringen;
 • korting (indien vooraf overeengekomen); en
 • het btw-bedrag met het toepasselijke btw-tarief of, indien een vrijstelling van toepassing is, een vermelding dat de vergoeding is vrijgesteld (bijvoorbeeld bij intracommunautaire leveringen of leveringen van goederen die bestemd zijn voor de uitvoer).

Wanneer breng ik btw in rekening op mijn factuur aan Spaanse klanten?

Als je btw geregistreerd bent en goederen verkoopt in Spanje, ben je verplicht om Spaanse btw in rekening te brengen bij je klanten. Dit wordt ook wel uitgaande btw genoemd.

Als je verkoopt aan een B2B-klant in Spanje, moet je een btw-conforme factuur verstrekken. Als je aan B2C-consumenten verkoopt, ben je niet wettelijk verplicht om een btw-conforme factuur te verstrekken voor binnenlandse leveringen in Spanje, maar het is gebruikelijk om deze op verzoek wel uit te reiken. In het geval van verkoop op afstand aan Spaanse B2C-klanten (uit een magazijn in een ander EU-land) is altijd een btw-factuur vereist.

De btw die je int op je verkopen wordt bij de lokale belastingdienst aangegeven door middel van een btw-aangifte, die normaal gesproken per maand, kwartaal of jaar wordt ingediend. Het bedrag van de btw die verschuldigd is aan het lokale belastingkantoor kan worden verminderd met de btw die jij op je aankopen/kosten moet betalen (dus de Spaanse btw, inclusief btw bij invoer, die jou in rekening is gebracht). Dit wordt voorbelasting genoemd. Het bedrag van de aan de lokale belastingdienst verschuldigde btw is de nettowaarde van de btw over je prestaties, verminderd met het bedrag van de voorbelasting dat terugvorderbaar is.

Het bovenstaande is een beperkt en algemeen overzicht en we raden je aan een belastingadviseur te raadplegen voor het opstellen en indienen van je btw-aangiften.

Hoe breng ik btw in rekening op mijn factuur aan niet-Spaanse B2C-consumenten?

Als je op afstand verkoopt vanuit een magazijn in Spanje aan B2C-consumenten in andere EU-landen (bijvoorbeeld: verkoop vanuit Spanje naar een ander EU-land), en je bent nog niet als btw-plichtig geregistreerd in het land van levering, dan ben je verplicht Spaanse btw te berekenen. In deze situatie moet je btw in rekening brengen en verantwoorden op dezelfde manier als bij binnenlandse verkopen (zie hierboven). Houd er rekening mee dat je altijd een Spaanse btw-conforme factuur moet uitreiken voor afstandsverkopen vanuit Spanje die onderworpen zijn aan de Spaanse btw.

Als je echter de drempel voor afstandsverkopen in een ander EU-land overschrijdt, moet je je in dat land registreren voor btw. Dit houdt in dat je geen Spaanse btw meer in rekening moet brengen op dit soort verkopen in dat land, maar dat je in plaats daarvan de btw van het land van levering (bestemming) in rekening moet brengen. Als je bijvoorbeeld goederen opslaat in Duitsland en begint met de verkoop van die goederen aan B2C-consumenten in Spanje, moet je Duitse btw in rekening brengen. Zodra duidelijk is dat je de drempel voor afstandsverkopen in Spanje gaat overschrijden, moet je een Spaanse btw-registratieaanvraag indienen bij de Spaanse belastingdienst en moet je Spaanse btw in rekening brengen op B2C-verkopen in Spanje (dat wil zeggen Spaanse btw-facturen uitgeven en Spaanse btw-aangiften indienen).

Bij afstandsverkopen mag je er ook voor kiezen om je verkopen in het land van levering te belasten (voordat je de drempel voor afstandsverkopen overschrijdt). Zodra een dergelijke keuze is gemaakt, moet de btw van het land van levering worden geïnd en zijn de factuurvoorwaarden van dat land van toepassing.

Als je de goederen vóór de verkoop in het EU-land van de consument opslaat, wordt dit niet beschouwd als verkoop op afstand. Als je bijvoorbeeld aan Spaanse consumenten verkoopt en die consumenten goederen levert die al in Spanje waren opgeslagen, ben je bezig met een binnenlandse verkoop in Spanje en moet je rekening houden met je btw-registratiepositie in Spanje.

Hoe breng ik btw in rekening op mijn factuur aan niet-Spaanse B2B-klanten in andere EU-landen?

Als je aan B2B-klanten in een ander EU-land verkoopt, hoef je geen btw in rekening te brengen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In Spanje zijn deze voorwaarden, zoals vermeld op de website van de belastingdienst, als volgt (er kunnen enkele uitzonderingen gelden, controleer dit):
 • Levering vanuit Spanje aan een klant in een ander EU-land valt onder het nultarief als:
 • je een EU btw-nummer, inclusief de tweeletterige landscode, van je klanten krijgt en vermeldt op je btw-verkoopfacturen; en
 • de goederen vanuit Spanje naar een bestemming in een ander EU-land worden verzonden of vervoerd; en
 • je geldige handelsdocumenten verkrijgt en bewaart waaruit blijkt dat de goederen uit Spanje zijn weggevoerd.
Er zijn nog een aantal andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zoals aanvullende specifieke factureringseisen. Daarom raden we je aan om een belastingadviseur te raadplegen voordat je verkoopt aan B2B-klanten in een ander EU-land.

Er is ook de verplichting om verdere bewijsstukken te overleggen, zoals een EG-verkooplijst (periodiek verslag dat moet worden ingediend bij de belastingdienst, met een overzicht van de totale grensoverschrijdende verkopen in de EU vanuit Spanje aan btw-geregistreerde klanten in een ander EU-land).

Hoe kan ik Spaanse btw terugvragen?

Wanneer je eenmaal bent geregistreerd als btw-plichtige, kun je de door jou betaalde Spaanse btw in verband met je bedrijfsactiviteiten terugkrijgen via je btw-aangifte, dat wil zeggen dat de btw op je aankopen/kosten kan worden verrekend met de btw die je verschuldigd bent op je verkopen. De btw op de kosten wordt voorbelasting genoemd. Het is mogelijk om de voorbelasting buiten de Spaanse btw-aangifte om terug te vorderen als je geen vestiging in Spanje hebt en je niet in Spanje geregistreerd hoeft te zijn. Als dit op jou van toepassing is, raden we je aan een belastingadviseur te raadplegen voor meer informatie over de te verrichten formaliteiten.

Wat zijn de btw-tarieven in Spanje?

Als je goederen verkoopt in Spanje kan het btw-tarief variëren afhankelijk van het soort goederen dat je verkoopt. Op dit moment zijn de geldende btw-tarieven 21%, 10% of 4%. Als je in Spanje goederen verkoopt aan Spaanse B2B-klanten en je bedrijf is niet gevestigd in Spanje, dan mag je geen Spaanse btw in rekening brengen op je verkoopfacturen aan deze klanten. In een dergelijk geval zal de klant zelf de Spaanse btw moeten bepalen in zijn periodieke btw-aangiften.

Neem contact op met je belastingadviseur als je twijfelt over welk(e) btw-tarief/tarieven op je producten van toepassing is (zijn).

Ik verkoop producten in een EU-land van buiten de EU (ik heb geen bedrijfsvestiging in de EU) en ik sla geen goederen op in de EU). Moet ik me registreren voor btw?

Als je goederen in de EU importeert voor doorverkoop, ben je in de regel verplicht om de btw bij invoer (en eventueel invoerrechten) te betalen aan de belastingdienst waar de goederen worden ingevoerd. Houd er rekening mee dat je je moet registreren voor btw als je goederen opslaat in een EU-land. Er zijn vele manieren om de btw bij invoer te organiseren en te betalen. Als je uitgebreider advies nodig hebt, raden we je aan om een belastingadviseur met ervaring op het gebied van btw te raadplegen.
Tip: Als je op meerdere Europese marketplaces van Amazon verkoopt, houd er dan rekening mee dat je mogelijk btw verschuldigd bent aan verschillende EU-landen en dat je dus verschillende btw-nummers in verschillende landen moet aanvragen. Raadpleeg je belastingadviseur om meer te weten te komen over je btw-verplichtingen in de EU.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is, sla ik voor mijn bedrijfsactiviteiten goederen op in Spanje en verkoop ik alleen aan Spaanse klanten. Moet ik me in Spanje registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in Spanje en deze goederen verkoopt en vervoert naar Spaanse consumenten, ben je verplicht je onmiddellijk in Spanje te registreren (vanaf het moment dat de goederen Spanje binnenkomen). Houd er rekening mee dat een overzees (niet-EU) bedrijf ook verplicht kan zijn om een Spaanse fiscale vertegenwoordiger aan te wijzen. Als je goederen opslaat in een ander EU-land, moet je je ook in dat land registreren voor de btw.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is, sla ik goederen op in Spanje en verkoop ik aan Spaanse klanten. Moet ik me in Spanje registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in Spanje en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar niet-Spaanse klanten, ben je verplicht om je onmiddellijk te registreren voor de btw. Houd er rekening mee dat een buitenlands (niet-EU) bedrijf ook verplicht kan zijn om een Spaanse fiscale vertegenwoordiger aan te wijzen. Bovendien, als je goederen opslaat in Spanje en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar particulieren in andere EU-landen (vaak aangeduid als verkoop op afstand), kan het zijn dat je ook verplicht bent om je te registreren voor de btw in het EU-land waar de goederen worden ontvangen.

Hoewel mijn bedrijf buiten de EU gevestigd is en ik geen goederen opsla in Spanje, verkoop ik wel rechtstreeks aan Spaanse klanten. De verzending vindt plaats vanuit een locatie buiten de EU. Moet ik me in Spanje registreren voor btw?

Als je goederen in de EU importeert voor doorverkoop, ben je in de regel verplicht om de btw bij invoer (en eventueel invoerrechten) te betalen aan de belastingdienst waar de goederen worden ingevoerd. Er zijn vele manieren om de btw bij invoer te organiseren en te betalen. Als je uitgebreider advies nodig hebt, raden we je aan om een belastingadviseur met ervaring op het gebied van de Spaanse btw te raadplegen.

Ik verkoop producten vanuit het ene EU-land in een ander EU-land. Waar moet ik mij registreren voor btw?

Bij de verkoop van producten van het ene EU-land naar het andere EU-land moet je er rekening mee houden dat het belastingtarief van land tot land kan verschillen. Als je je goederen in een EU-land opslaat, ben je verplicht om je in dat EU-land te registreren voor de btw zodra je verkopen de btw-registratiedrempel overschrijden, indien van toepassing. Als je je eigen goederen overbrengt van het ene EU-land naar het andere, of als FBA je goederen overbrengt van een fulfilment-centrum naar een ander land waar je producten worden opgeslagen, kan de overdracht ook worden behandeld als een transactie die onderworpen is aan btw. Je bent aansprakelijk voor het voldoen aan de geldende btw-verplichtingen, waaronder de btw-verplichtingen op de websitelocaties van Amazon Marketplaces, in de landen van waaruit je je producten levert, in de landen waarnaar je je producten levert of verzendt, of in andere landen (zoals het land van invoer indien je producten uit niet-EU-landen importeert).

Zie ook bovenstaande paragraaf over afstandsverkopen.
Tip: Als je op meerdere Europese marketplaces van Amazon verkoopt, houd er dan rekening mee dat je mogelijk btw verschuldigd bent aan verschillende EU-landen en dat je dus verschillende btw-nummers in verschillende landen moet aanvragen. Raadpleeg je belastingadviseur om meer te weten te komen over je btw-verplichtingen in de EU.

Mijn bedrijfsadres is in Spanje en ik verkoop goederen aan Spaanse klanten. Moet ik me in Spanje registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in Spanje en deze alleen verkoopt aan Spaanse klanten, ben je verplicht om je voor de btw te registreren zodra je verkopen de Spaanse btw-registratiedrempel overschrijden. Wil je meer weten over de btw-drempels die in jouw geval van toepassing zijn, raadpleeg dan hier de website van de Spaanse belastingdienst.

Als je deze goederen daarnaast verkoopt aan en vervoert naar consumenten in een ander EU-land (vaak aangeduid als verkoop op afstand), kan het zijn dat je ook verplicht bent om je te registreren voor de btw in het EU-land waar de goederen worden ontvangen.

Mijn bedrijfsadres is in een ander EU-land maar ik verkoop goederen aan Spaanse klanten. Moet ik me in Spanje registreren voor btw?

Als je goederen opslaat in een ander EU-land en deze goederen verkoopt aan en vervoert naar particulieren die in Spanje gevestigd zijn, moet je je in Spanje inschrijven in het btw-register als je de Spaanse drempel voor afstandsverkopen overschrijdt. Ook als je je goederen opslaat in een ander EU-land en overbrengt naar een opslaglocatie in Spanje (met eigen middelen of met behulp van Amazon), kan btw-registratie in Spanje verplicht zijn.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Bezoek ons seller forum of contacteer seller support (toegang tot seller central vereist)